اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور Futures ROI Calculator

نمایش تمامی محدوده ها به تفکیک موقعیت های Long و Short
نمایش محدوده قیمت لیکوید شدن با اهرم دلخواه و قیمت ورود معیین
نمایش محدوده درصد دلخواه برای سرمایه امن با اهرم دلخواه و قیمت ورود معیین
نمایش محدوده درصد دلخواه سود مورد انتظار با اهرم دلخواه و قیمت ورود معیین
نمایش محدوده های لیکوید و سرمایه امن و سود در گذشته با قیمت کلوز
رسم تمامی نمودار ها برای 5000 کندل اخیر

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

قیمت ورود به موقعیت

سرمایه امن

سرمایه صفر شده

سود مورد انتظار

سود بدست آمده

راهنما تنظیمات اندیکاتور

Futures

این اندیکاتور مانند یک ماشین حساب جهت محاسبات بازار آتی عمل میکند و هزینه های سربار صرافی و کارگزار در محاسبات آن در نظر گرفته نشده است.

Long

محاسبات اندیکاتور در جهت معاملات Long نمایش داده شود.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Short

محاسبات اندیکاتور در جهت معاملات Short نمایش داده شود.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Liquidation

نمایش محدوده صفرشدن سرمایه ورودی (Liquidation) به موقعیت
مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Automatic Price (Close)

با فعال کردن این گذینه قیمت بسته شدن () هر کندل را به عنوان قیمت تمام شده ورودی به موقعیت در نظر گرفته میشود و میتوانید وضعیت گذشته نماد را بررسی کنید که چه درصد سود ها و ضرر های محتمل است. مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Safe Margin

نمایش خط سرمایه امن (در هر موقعیت میزان سرمایه که میخواهید حفظ شود و بیشتر از ان ضرر نکنید یا ازدست نرود). مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Return on Investment

نمایش خط سود مورد انتظار (در هر موقعیت میزان سودی که انتظار دارید به دست بیاورید تا از موقعیت خارج شوید). مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Leverage

مقدار اهرم در معاملات آتی (Futures) است. هر عدد غیرمنفی، غیراعشاری را انتخاب کنید.
مقدار پیش فرض 10 عدد است.

Position Price

قیمت تمام شده در زمان ورود به موقعیت. هر عدد غیرمنفی را انتخاب کنید.
مقدار پیش فرض 0 عدد است.

Safe Margin (by %)

درصدی از سرمایه ورودی به موقعیت است که میخواهید حفظ کنید یا امن بماند.

مقدار پیش فرض 80 درصد است.

ROI (by %)

درصد سود مورد انتظار شما در هر موقعیت است.
مقدار پیش فرض 10 درصد است.