اندیکاتورها

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

متاتریدر ( MetaTrader)

 استفاده از این اندیکاتور ها برای همیشه رایگان خواهد بود و فقط به جهت بروزرسانی در پایان هر فصل سال (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) نسخه رایگان غیر فعال شده و باید نسخه رایگان جدید مجدد از سایت دانلود شود!

محاسبات پیچیده استراتژی های خود را به اندیکاتور های ما بسپارید!

برخی از کارگذاری های که مشتریانشان از اندیکاتور های ما استفاده می کنند.

مفید تریدر

متاتریدر 5

Metatrader

متاتریدر 4و5

Roboforex

متاتریدر 5

Windsor

متاتریدر 4

Alpari

متاتریدر 4و5

IFC Market

متاتریدر 4و5

Just Forex

متاتریدر 4و5

HYCM

متاتریدر 4و5

M4Markets

متاتریدر 4و5

Iron FX

متاتریدر 4

Nord FX

متاتریدر 4

Capital Xtend

متاتریدر 4

FBS

متاتریدر 4و5

Forex Time

متاتریدر 4و5