راهنما دیدهبان ها

توضیح کلمات دیدهبان را کامل بخوانید!

با توجه به اینکه اطلاعات از سرورهای مختلف گرفته می شود ممکن است با داده های سازمان بورس یا بین المللی مغایرت داشته باشد. لطفا قبل از خرید یا فروش نتایج را با داده های بروز و آنلاین چک کنید.در راهنمای زیر کلیه ستون ها که در تمامی دیدهبان ها وجود دارد معرفی شده اند اما ممکن است برخی ستون ها برای یک یا چند دیدهبان کاربرد یا اطلاعات اولیه نداشته باشند! و به همین دلیلی از ستون های آن دیدهبان حذف شده اند.

Symbol: نام نماد

Full Name: نام کامل نماد

Group: حوزه فعالیت یا دسته نماد

Date Time: تاریخ آخرین معامله به میلادی

Jalali Date: تاریخ آخرین معامله به شمسی

Close: قیمت آخرین معامله به واحد پولی نماد

Volume: حجم معاملات سهم در آخرین روز معاملاتی

Market Value: ارزش معاملات سهم در آخرین روز معاملاتی به میلیون واحد پولی نماد

Volatility: نوسانپذیری نماد در 30 روز اخیر.

Momentum: بیانگر آنست که یک سهم شتاب کافی برای ورود دارد یا خیر

Grate: اولویت پیشنهادی گروه جی 

Exchange: بازار یا کارگزار  یا صرافی با امکان خرید نماد 

Pivot: وضعیت سهم در بررسی لایه های 2 

 • جستجو UP برای پیوت های با روند صودی.
 • جستجو ChUp برای پیوت های با تغییر روند نزولی به صعودی.
 • جستجو Down برای پیوت های با روند نزولی.
 • جستجو ChDown برای پیوت های با تغییر روند صعودی به نزولی.

PMA: وضعیت سهم در بررسی لایه 4

 • جستجو VVVN برای اولین روز تغییر روند نزولی.
 • جستجو VVVD برای مدت گذشته New PMA نزولی و عدد بعد از آن تعداد روز است.
 • جستجو AAAN برای اولین روز تغییر روند صعودی.
 • جستجو AAAD برای مدت گذشته New PMA صعودی و عدد بعد از آن تعداد روز است.

L2L4: وضعیت سهم در بررسی لایه های 2 و 4

 • جستجو Up برای وضعیت کلی هر دو لایه Pivot و PMA صعودی 
 • جستجو Down برای وضعیت کلی هر دو لایه Pivot و  PMA نزولی.

CPN: وضعیت قیمت پایانی نسبت به پیوت ان روزه 

 • جستجو Under برای قیمت پایانی بالای پیوت چند روزه.
 • جستجو In برای قیمت پایانی بین دور کران پیوت چند روزه.
 • جستجو Over برای قیمت پایانی پایین پیوت چند روزه.

S D: فاصله قیمت به درصد از کف کوتاه مدت

M D: فاصله قیمت به درصد از کف میان مدت

L D: فاصله قیمت به درصد از کف بلند مدت

S S: فاصله قیمت به درصد از سقف  کوتاه مدت

M S: فاصله قیمت به درصد از سقف میان مدت

L S: فاصله قیمت به درصد از سقف  بلند مدت